Vietnam Exhibition on Film & Television / Triển lãm Phim & Truyền Hình 2023
Dates/Thời gian: 8 ~ 10/ 6 /2023
Venue/Địa điểm: SECC-HCMC-VIETNAM
Trung tâm Triển lãm & Hội Nghị Sài Gòn - SECC
Số 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM

Email: telefilm@telefilm.vn
https://telefilm.vn
Hotline:+84 965355002

Book a booth/Đăng ký gian hàng

SUBMIT / Gửi Form

ONSITE PACKAGE STAND 9m2 / Gian hàng tiêu chuẩn 9m2
ONSITE RAW SPACE/ Đất trống ( Tối thiểu 18m2)
Booth options/ Vui lòng chọn loại gian hàng bạn quan tâm*