Event Title/ Tên triển lãm: TELEFILM VIETNAM 2022 - Vietnam Exhibition on Film & Television / Triển lãm Phim & Truyền Hình 2022
Physical Period / Thời gian: 9 ~ 11, June/ tháng 6, 2022
Virtual Period/ Triển lãm trực tuyến: 9-30, June/ tháng 6 , 2022

Email: telefilm@telefilm.vn

https://telefilm.vn

Hotline:+84 965355002

Book a booth/Đăng ký gian hàng

SUBMIT / Gửi Form

ONSITE PACKAGE STAND 9m2 / Gian hàng tiêu chuẩn 9m2
ONSITE RAW SPACE/ Đất trống ( Tối thiểu 18m2)
VIRTUAL BASIC BOOTH ( USD 500 ) / Gian hàng trực tuyến
VIRTUAL UPGRADE BOOTH (USD 1,000) / Gian hàng trực tuyến nâng cấp
VIRTUAL PERMIUM BOOTH (USD 1,500)/ Gian hàng trực tuyến cao cấp

Booth options/ Vui lòng chọn loại gian hàng bạn quan tâm*